Förvaring

Implantatbatteriskotsel tänk på att förvara batterier torrt och i normal rumstemperatur och ej tillsammans med metallföremål. Zinc-air batterierna har en skyddsfilm som täcker små hål på batteriet. Så fort man tagit av denna skyddsfilm så kommer det luft in i batteriet. Det går inte att sätta tillbaka filmen för att spara batteriet. Det förbrukar sig självt inom 2 månader.

Samma effekt blir det om man förvarar batteriet i kylskåpet eller i badrummet, överhuvudtaget i fuktig miljö. Då kondenserar det fukt mellan klisterlappen och batteriet, klistret släpper, luft kommer in i batteriet och det aktiveras. Även om klisterlappen verkar vara intakt kommer batteriet att ha sämre effekt och ha kortare livslängd på grund av att det aktiverats.

Användning

Innan du sätter in batterierna i processorn skall batterierna ges minst 2 minuter att hinna suga in luft i de små hålen så att batteriet aktiveras, den kemiska processen med Zink-luft startar och batteriet får sin fulla kraft. Ibland kan det fastna smårester av klister från skyddstapen vid lufthålen på batteriet. Putsa lätt med en mjuk trasa för att få bort det. Om hörapparaten signalerar för lågt eller dåligt batteri långt innan den normalt skall göra detta kan det vara fukt i processorn. Torka försiktigt med en tops i batterifacket samt förvara processorn i torr och luftig miljö under den tid den ej används. Ibland kan det vara nödvändigt att förvara den i en tättslutande burk med Avfuktningskapsel över natten. Under natten skall processorn stängas av för att inte förbruka energi under tid den ej används.