Hörapparatskötsel

Batteribyte

De flesta hörapparater varnar med ett flertal korta signaler att batterierna börjar ta slut. När du hör dessa är det dags att byta batteri. När du bytt batteri kan det ta någon minut innan det fungerar med full effekt. När du inte använder hörapparaten så öppna batterifacket på hörapparaten för att säkerställa att apparaten är helt avstängd. Observera att även om du använder hörapparaten sporadiskt så förbrukas ändå batteriet om du tagit av den skyddande klisterlappen.

Rengöring av insats på Bakom-örat-apparat

Kontrollera varje dag att det inte finns vax som täpper till insatsernas öppning. Detta försämrar ljudet på hörapparaten.

Du bör varje vecka rengöra insatsen på följande sätt:
Lossa slangen från slangfästet och låt insatsen sitta kvar på slangen. Tvätta insatsen i ljummet vatten med tvål eller handdiskmedel. Skölj av insatsen med vatten, torka av den och blås slang och insats ren från vattendroppar med t ex en öronblåsa. Minsta fuktdroppe som ligger kvar i slang eller insats gör att hörapparaten blir helt tyst.

Byte av slang
Du bör byta slangen mellan insats och slangfäste var 3:e-4:e månad eller när den håller på att bli gul eller stelnar. Gör du inte detta finns det risk att delar av hörapparaten går av eller att det uppstår ett tjutande ljud. Tjutandet beror på att insatsen har svårare att sitta bra på plats med en stel slang och ljudet som skickas in i örat av hörapparaten “läcker ut”.

Rengöring av Allt-i- Örat-apparat

Använd det rengörings-set som följer med din AIÖ-apparat. Använd den medföljande borsten och rengöringsstickan för att ta bort vaxansamlingar i ventilationskanalen. Torka av hörapparaten med en torr trasa varje kväll innan du lägger ifrån dig hörapparaten.  När vaxfiltret ser gult och igensatt ut, eller när du upplever att hörapparaten är svagare än tidigare, är det dags att byta vaxfiltret. Instruktioner för hur man går tillväga följer med när du köper vaxfilter. Om du är osäker kontakta din audionom.

Tillbehör, vaxfilter och batterier

Batterier

Zink/luftbatterier skall ej förvaras i kylskåp då dessa får sämre hållbarhet i kyla. Rumstemperatur gäller. Har man en gång tagit bort klisterlappen spelar det ingen roll om man sätter tillbaka den, batteriet är redan startat och förbrukas sakta, även fast apparaten är avstängd. Är du osäker på om batteriet är slut eller inte, kan du mäta upp det med en batteriprovare.

Filter

Vaxfilter till AIÖ behöver bytas med jämna mellanrum. Detta är inget som Hörcentralen tillhandahåller utan får beställas från en privat detaljist.

Plastslang

På BÖ-apparater bör du byta slangen mellan insats och slangfäste var 3:e-4:e månad eller när den håller på att bli gul eller stelnar. Slang kan hämtas på Hörcentralen eller skickas hem till dig om du ringer oss. Tycker du det är väldigt besvärligt att byta slang finns det hörselombud i din hemkommun som kan komma hem och hjälpa dig.

Felsökning AiÖ (Allt i örat apparat)

Hörapparaten är helt tyst

Är batteriet slut?
Byt batteri. Var medveten om att alla batterier är inte funktionsdugliga, även om de kommer direkt ur kartongen. Ibland har inte klisterlappen på batteriet suttit på riktigt från fabriken och batteriet har redan reagerat med luften och är förbrukat. Observera också att om du använder hörapparat sporadiskt så förbrukas batteriet i hörapparaten även om den legat oanvänd under en längre tid.

Är filtret igensatt?
De flesta Allt-i-Örat-apparater har ett vaxfilter som ser ut som en liten (vit, röd, blå) plastrundel i ena änden av apparaten. Dessa behöver bytas med jämna mellanrum då de täpps igen av smuts. Observera dock att vissa filter måste bytas av hörcentralens tekniker. Är du det minsta osäker – ring Hörcentralens tekniker.

Hörapparaten tjuter

Sitter hörapparaten riktigt på plats?
Se till att hörapparaten sitter ordentligt i örat.

Har du möjligen vax/vaxpropp i örat?
Det är vanligt att man kan får en ökad vaxproduktion i örat pga hörapparat. Om du har för mycket vax i örat eller en vaxpropp, trängs hörapparaten ur örat och det blir ett “ljudläckage” som kallas återkoppling (el rundgång), och då uppstår ett ilsket, tjutande ljud. Ta kontakt med din hälsocentral för kontroll av vax och eventuellt vaxborttagning.

Om ovanstående är felfritt – Kan det vara så att snäckan inte passar längre?
Hörselgången förändras beroende på ålder och fysiska förändringar som vikt upp-/nedgång. Detta gör även att hörapparatens skal inte längre passar och man behöver gör ett nytt avtryck. Se till att du är vaxfri och boka en tid på Hörcentralen.

Hörapparaten har ett missljud

Är batteriet slut?
Byt batteri. Var medveten om att alla batterier inte är funktionsdugliga, även om de kommer direkt ur kartongen. Ibland har inte klisterlappen på batteriet suttit på riktigt från fabriken och batteriet har redan reagerat med luften och är förbrukat.

Smutsiga eller korroderade batterikontakter?
Smuts kan tränga in och batterikontakten försämras vilket kan ge upphov till missljud. Öppna och stäng batterifacket upprepade gånger, om detta inte hjälper, kontakta Hörcentralen.

Signalerar hörapparaten för batteri slut långt innan den brukar?
Det kan vara fukt i apparaten som signalerar likadant som för batterislut. Förvara hörapparaten utan batteri i en tättslutande burk med en Torkkapsel /Avfuktningskapsel över natten. Sätt på locket noga nästa dag så håller Torkkapseln/Avfuktningskapseln flera veckor

Felsökning BÖ (Bakom örat apparat)

Hörapparaten är helt tyst

Byt batteri. Var medveten om att alla batterier inte är funktionsdugliga, även om de kommer direkt ur kartongen. Ibland har inte klisterlappen på batteriet suttit på riktigt från fabriken och batteriet har redan reagerat med luften och är förbrukat. Observera också att om du använder hörapparat sporadiskt så förbrukas batteriet i hörapparaten även om den legat oanvänd under en längre tid.

Har insatsen (snäckan) nyligen blivit tvättad?

Snäckan bör rengöras någon gång per vecka och om då vatten finns kvar i plastslangen eller i snäckan (behövs bara en droppe) så blir det helt tyst. Blås ren snäcka och slang.

Används en “öppen anpassning”(bild, se “hörapparattyper”), d v s snäckan består av en liten plastrundel (sk dome) kopplad till en mycket smal plastslang? Igensatt “dome”?
Byt “dome”. Slangen kan rengöras genom att lossa den från hörapparaten och dra igenom rensverktyget (en tunn, lång plaststicka).

Hörapparaten tjuter

Se till att hörapparaten sitter ordentligt i örat och att inte plastslangen är för kort. Byt annars en ny slang.

Är plastslangen stel och hård?
Den plastslang som leder ljudet mellan hörapparat och snäcka bör bytas var 3:e-4:e månad. Blir slangen hård kan lätt ett brott uppstå och det blir ett “ljudläckage”. Ta ut hörapparaten ur örat och starta den. Håll för hålet i snäckan och rucka lite på slangen. Är den helt tyst finns inget brott på slangförbindelsen.

Har du möjligen vax/vaxpropp i örat?

Det är vanligt att man kan får en ökad vaxproduktion i örat pga hörapparat. Om du har för mycket vax i örat eller en vaxpropp, trängs hörapparaten ur örat och det blir ett “ljudläckage” som kallas återkoppling (el rundgång), och då uppstår ett ilsket, tjutande ljud. Ta kontakt med din hälsocentral för kontroll av vax och eventuellt vaxborttagning.

Om ovanstående är felfritt så kanske snäckan inte längre passar?
Hörselgången förändras beroende på ålder och fysiska förändringar som vikt upp-/nedgång. Detta gör även att hörapparatens snäcka inte längre passar och man behöver gör ett nytt avtryck. Se till att du är vaxfri och boka en tid på Hörcentralen.

Hörapparaten har ett missljud

Byt batteri. Var medveten om att alla batterier inte är funktionsdugliga, även om de kommer direkt ur kartongen. Ibland har inte klisterlappen på batteriet inte suttit på riktigt från fabriken och batteriet har redan reagerat med luften och är redan förbrukat.

Smutsiga eller korroderade batterikontakter?
Smuts kan tränga in och batterikontakten försämras vilket kan ge upphov till missljud. Öppna och stäng batterifacket upprepade gånger eller rengör batteri och batterifack med en trasa.

Signalerar hörapparaten för batteri slut långt innan den brukar?

Det kan vara fukt i apparaten som signalerar likadant som för batterislut. Förvara hörapparaten utan batteri i en tättslutande burk med en Torkkapsel /Avfuktningskapsel över natten. Sätt på locket noga nästa dag så håller Torkkapseln/Avfuktningskapseln flera veckor

Allt ovan är kollat och allt ovan är ok?

Kontakta din Hörcentral för kontroll av hörapparaten. Det kan vara något tekniskt som behöver justeras eller åtgärdas.